© 2016 by Smadar. Proudly created with Wix.com

31 Hameyasdim st.

Zichron Ya'akov

+ 972 (0) 50 - 6551155

המייסדים 31

זכרון יעקב

050 - 6551155

 

לקום בחושך

לנעול נעלי עבודה

ולרדת לכרם

    קריר

לפזר ארגזים לאורך השורה

לשתות קפה

ולחכות לאור ראשון

    שקט

לכרוע לצד הגפן

להניח יד מתחת לאשכול

ולבצור

    אושר

לנסוע לאורך השורה

להעמיס את הארגזים על העגלה

ולעלות הביתה לזכרון ליקב

    בציר

 

 

כרמי סמדר

 

גדלים בעמק עין תות

במורדות הצפוניים של זכרון יעקב

משפחת שפירא מעבדת חלקות אלו

כבר למעלה ממאה

עמק עין תות מוקף הרים הסוגרים עליו 

ושומרים על טמפרטורות נמוכות בלילה ונעימות ביום

היבולים הנמוכים מבטיחים איכות גבוהה